TARIFES

*Si es vol donar de baixa l’alumne/a, s’ha d’avisar amb 30 dies d’antelació i enviar un email a l’escola (escoladeteatrearturiscla@gmail.com) amb l’assumpte «BAIXA DE (NOM DE L’ALUMNE/A)».